Filozofia
Analiza charakteru gatunku ludzkiego według Immanuela Kanta

Jeśli chodzi o ten temat I. Kant zadaje zasadnicze pytanie: czy człowiek od początku był

Czytaj dalej