Istnieją dowody na poparcie hipotezy, że oglądanie dzieł sztuki chroni nasze zdrowie psychiczne. Dobrą wiadomością związaną z tym odkryciem jest to, że można również cieszyć się sztuką z domu, składając wirtualne wizyty w muzeach, uzyskując dostęp do wszystkich obrazów świata Internet.

Wpływ sztuki na zdrowie

W ostatnich dekadach w licznych badaniach badano wpływ sztuki na zdrowie. Zgromadzone dowody stały się tak obszerne, że w 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport dotyczący wszystkich skutków, jakie działalność artystyczna, zarówno aktywna, jak i pasywna, wywiera na zdrowie.

Tego typu działania łączą w sobie dużą kombinację czynników sprzyjających zdrowiu w różnych obszarach. Oprócz wspierania wyobraźni i stymulacji sensorycznej, sztuka wyzwala fizjologiczne i psychologiczne reakcje związane z emocjami. Wyrażanie i regulacja emocji jest podstawowym ćwiczeniem w zarządzaniu stresem i zdrowiem psychicznym. Dlatego ekspozycja na te aktywności może zmniejszać ryzyko wystąpienia stresu i zaburzeń nastroju.

Ponadto działalność artystyczna może obejmować jakąś formę ćwiczeń fizycznych lub interakcji społecznych. Interakcja z innymi sprzyja tworzeniu sieci wsparcia społecznego i zmniejsza samotność.

Z drugiej strony może zmniejszyć siedzący tryb życia i stymulować funkcje poznawcze, sprzyjając uczeniu się i rozwijaniu umiejętności, co zostało powiązane z niższym ryzykiem rozwoju demencji i chorób takich jak depresja. Krótko mówiąc, niezależnie od formatu, oglądanie dzieł sztuki może poprawić twoje samopoczucie i zdrowie zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

Oglądanie sztuki online również poprawia samopoczucie

Jak wspomniano powyżej, istnieje kilka czynników lub sposobów, w jaki oglądanie dzieł sztuki może poprawić samopoczucie. Jeśli więc wizualne lub poznawczo-emocjonalne aspekty doświadczenia odgrywają istotną rolę, to efekty te można osiągnąć również poprzez oglądanie dzieł sztuki w sieci.

W ich badaniu wzięły udział 84 osoby. Wszyscy zostali poproszeni o odwiedzenie z domu dwóch wirtualnych wystaw.  Badacze stwierdzili, że nawet w przypadku osób, które spędzały niewiele czasu na internetowych wystawach sztuki, występował korzystny efekt. W szczególności zmniejszył się ich negatywny nastrój, postrzegany lęk i samotność.

Efekt ten był jeszcze większy u tych, którzy uznali prace za bardziej znaczące lub piękne, ze względu na wzrost pozytywnych uczuć. Ponadto uczestnicy zgłaszali, że oglądanie prac online było porównywalne z osobistymi wizytami lub doświadczeniami w naturze. Jeśli jednak wolisz oglądanie sztuki w prawdziwym muzeum, to w https://www.naglowek.pl znajdują się informację o polskich wystawach i muzeach.