Antykwariat Naukowy "VERBUM" - zaprasza!

Nowości

27 maja 2004

  Archeologia Zobacz pełną ofertę

 1. Domański Grzegorz: Kultura luboszycka. Między Łabą a Odrą w II-IV wieku. Wrocław 1979 Ossolineum. 24 x 17 cm, s. 295, nlb. 1, opr. brosz.
  Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej.
  12 PLN

 2. Kultury i ludy dawnej Europy. Pod red. Stefana Karola Kozłowskiego. Warszawa 1981 PWN. 24 x 17 cm, s. 295, nlb. 5, 42 mapy załącznikowe, opr. brosz.
  46 PLN

 3. Schreiber Herman i Georg: Zaginione miasta. Książka i chwale i upadku. Katowice 1959 "Śląsk". 25 x 18 cm, s. 297, nlb. 3, opr. pł.
  Ślady zaplamienia w górnej części bloku i opr.
  14 PLN


  Filozofia Zobacz pełną ofertę

 4. Mediaevalia Philosophica Polonum. Digés par Władysław Seńko. XXIV. Wrocław 1979 Ossolineum. 24 x 17 cm, s. 171, nlb. 1, opr. brosz.
  Académie Polonaise des Sciences Institut de Philosophie et de Sociologie.
  Egz. przykurzony.
  12 PLN

 5. Tatarkiewicz Władysław: Historia estetyki. Tom 3. Estetyka nowożytna. Wrocław 1967 Ossolineum. 25 x 18 cm, s. 570, opr. pł., obwol. (folia).
  Zakurzona górna część bloku.
  38 PLN

 6. Wiliński Kazimierz: Morlaność i polityka. Społeczna etyka Helwecjusza. Warszawa 1971 PWN. 20 x 13 cm, s. 242, nlb. 2, opr. brosz.
  14 PLN

  Fizyka. Zobacz pełną ofertę

 7. Arodź Henryk, Rościszewski: Zbiór zadań z termodynamiki i fizyki statystycznej dla studiów zaocznych. Wyd. 2. Kraków 1980 Wydn UJ. 24 x 17 cm, s. 59, nlb. 1, opr. brosz.
  Opr. przykurzona.
  9 PLN

 8. Frisz S., Timoriewa A.: Kurs fizyki. T. 1., T. 2., T. 3. Warszawa PWN. 25 x 18 cm.
  T. 1. Wyd. 3, 1962, s. 492, opr. pł.
  T. 2. Wyd. 2, popr. 1959, s. 534, opr. pł.
  T. 3. Wyd. 2, popr, 1959, s. 633, nlb. 1, opr. pł.
  przednia okł. lekko odchodzi od grzb.
  T. 1-3  86 PLN

 9. Jóźwicki Romuald: Optyka laserów. Warszawa 1981 WNT. 24 x 17 cm, s. 234, nlb. 2, opr. brosz.
  14 PLN

 10. Ćwiczenia labolatoryjne z fizyki. Pod red. Tadeusza Dryńskiego przy współpracy H. Chęcińskiej i A. Jabłońskiej. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1959 PWN. 25 x 18 cm, s. 515, nlb. 1, opr. pł.
  Brak obwol., opr. przykurzona, tylna okł. nieznacznie odchodzi od grzb.
  26 PLN

  Historia Polski Zobacz pełną ofertę

 11. Drozdowski Marian M.: Z dziejów stosunków polsko-amerykańskich 1776-1944. Warszawa 1982 PAX. 20 x 13 cm, s. 280, nlb. 2, opr. brosz.
  Niewielkie otarcia opr.
  14 PLN

 12. Kostrowicka Irena, Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Warszawa 1978 KiW. 24 x 17 cm, s. 589, nlb. 3, opr. pł.
  Brak obwol. Piecz. wł.
  34 PLN

  Historia powszechna Zobacz pełną ofertę

 13. Bazylow Ludwik: Historia Rosji. T. 1., T. 2. Warszawa 1985 PWN. 21 x 14 cm.
  T. 1. s. 389, nlb. 1, opr. brosz.
  Opr. przykurzona.
  T. 2. s. 540, nlb. 3, opr. brosz.
  Opr. przykurzona.
  36 PLN

  Matematyka. Zobacz pełną ofertę

 14. Banach Stefan: Mechanika. Wyd. 4, zmien. Warszawa 1956 PWN. 25 x 18 cm, s. 558, nlb. 2, opr. pł., obwol.
  Biblioteka Matematyczna Tom 13.
  Obwol. przykurzona.
  46 PLN

 15. Biernacki Mieczysław: Geomeria różniczkowa. Cz. 2. Warszawa 1955 PWN. 25 x 18 cm, s. 247, nlb. 1, opr. pł.
  Biblioteka Matematyczna tom 8.
  Brak obwol.
  18 PLN

 16. Boyer Carl B.: historia rachunku różniczkowego i całkowego i rozwój jego pojęć. Warszawa 1964 PWN. 21 x 14 cm, s. 470, nlb. 2, opr. pł., obwol.
  Ubytki obwol. na obrzeżach.
  36 PLN

 17. Diner I. J., Ganin M. P., Komarow L. B., Starobin K. B., Swiesznikow A. A., Wołodin B. G.: Rachunek prawdopodobieństwa w problemach i zadaniach. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1979 PWN. 24 x 17 cm, s. 530, nlb. 2, opr. brosz.
  Niewielkie załamania okł.
  30 PLN

 18. Ehrenfeucht Aniela, Stande Olga: Algebra. Liczby i funkcje. Warszawa 1964 PZWS. 21 x 15 cm, s. 315, nlb. 1, opr. ppł.
  14 PLN

 19. Fichtenholz G. M.: Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 1., T. 2., T. 3. Warszawa PWN. 25 x 18 cm.
  T. 1. Wyd. 1962, s. 511, nlb. 1, opr. pł., obwol.
  Przednia okł. niec odchodzi od bloku.
  T. 2. Wyd. 1962, s. 696, opr. pł., obwol.
  Niewielkie podniszczenie obwol. na obrzeżach grzb.
  T. 3. Wyd. 1963, s. 565, nlb. 1, opr. pł., obwol.
  Niewielkie podniszczenia obwol. na obrzeżach grzb., lekkie przybrudzenie obwol.
  Generalnie stan całości dobry.
  T. 1-3  120 PLN

 20. Gass Saul I.: Programowanie liniowe. Metodyka i zastowowania. Wyd. 4. Warszawa 1980 PWN. 24 x 17 cm, s. 309, nlb. 3, opr. brosz.
  23 PLN

 21. Grzegorczyk Andrzej: Zarys logiki matematycznej. Warszawa 1961 PWN. 25 x 18 cm, s. 477, nlb. 3, opr. pł., obwol.
  Biblioteka Matematyczna Tom 20.
  Obwol. przybrudzona.
  32 PLN

 22. Jeśmanowicz Leon, Łoś Jerzy: Zbiór zadań z algebry. Cz. 1. Warszawa 1959 PWN. 24 x 17 cm, s. 254, nlb. 2, opr. brosz.
  Opr. zakurzona.
  10 PLN

 23. Jokiel B., Kostrubiec B.: Statystyka z elementami matematyki dla geografów. Warszawa 1981 PWN. 24 x 17 cm, s. 300, opr. brosz.
  23 PLN

 24. Kaczmarczyk Janina: Logiak matematyczna w nauczaniu początkowym. Warszawa 1983 WSiP. 21 x 15 cm, s. 110, nlb. 2, opr. brosz.
  Opr. lekko przykurzona.
  10 PLN

 25. Krygowska Zofia: Zarys dydaktyki matematyki. Cz. 1., Cz. 2., Cz. 3. Warszawa WSiP. 25 x 18 cm.
  Cz. 1. Wyd. 2, 1979, s. 176, opr. ppł.
  Opr. przybrudzona, niewielki ubytek tylnej wykl.
  Cz. 2. Wyd. 2, 1980, s. 149, nlb. 3, opr. ppł.
  Opr. przykurzona.
  Cz. 3. Wyd. 2, 1980, s. 182, nlb. 2, opr. ppł.
  opr. przybrudzona.
  Cz. 1-3  46 PLN

 26. Krzyżański Mirosław: Równania różniczkowe cząstkow rzędu drugiego. Cz. 1., Cz. 2. Warszawa PWN. 25 x 18 cm.
  Cz. 1.Wyd. 1957, s. 617, nlb. 1, opr. pł., obwol.
  Biblioteka Matematyczna Tom 15.%Obwol. i górna cz. bloku przykurzone.Cz. 2. Wyd. 1962, s. 445, nlb. 3, opr. pł., obwol.
  Biblioteka Matematyczna Tom 21.
  Obwol. i górna cz. bloku przykurzone.
  Cz. 1-2  64 PLN

 27. Kubik Lech Tadeusz: Rachunek prawodpodobieństwa. Podręcznik dla kierunków nauczycielskich studiów matematycznych. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1981 PWN. 24 x 17 cm, s. 288, opr. brosz.
  24 PLN

 28. Kuratowski K., Mosowski A.: Teoria mnogości. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1966 PWN. 25 x 18 cm, s. 375, nlb. 1, opr. kart. powlek., obwol.
  Polska Akademia Nauk Monografie Matematyczne Tom 27.
  Blok lekko rozłamany.
  28 PLN

 29. Kuratowski Kazimierz: Wstęp do teorii mnogości i topologii. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1962 PWN. 25 x 18 cm, s. 254, nlb. 2, opr. pł., obwol.
  Bibloiteka Matematyczna Tom 9.
  Obwol. i górna cz. bloku przykurzone, zarysowanie obwol. w tylnej częsci.
  26 PLN

 30. Leja Franciszek: Geometria analityczna. Wyd. 3, zmien. Warszawa 1961 PWN. 24 x 17 cm, s. 288, opr. kart.
  23 PLN

 31. Luszniewicz Andrzej: Statystyka ogólna. Wyd. 4. Warszawa 1980 PWE. 21 x 15 cm, s. 271, nlb. 1, opr. brosz., obwol.
  14 PLN

 32. Łojasiewicz Stanisław: Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych. Ze zbiorem zadań ułożonych przez: Włodzimierza Milaka i Zdzisława Opiala. Wyd. 2. Kraków 1964 Wyd. UJ. 30 x 21 cm, s. 249, opr. brosz.
  14 PLN

 33. Marek Witold, Onyszkiewicz Janusz: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach. Wyd. 4. Warszawa 1978 PWN. 21 x 15 cm, s. 273, nlb. 3, opr. brosz.
  Opr. nieco przykurzona.
  14 PLN

 34. Mostowsli Andrzej, Stark Marceli: Algebra Liniowa. Wyd. 3, fotogr. Warszawa 1968 PWN. 25 x 18 cm, s. 190, nlb. 2, opr. pł., obwol.
  Biblioteka Matematyczna Tom 19.
  Obwol., górna cz. bloku przykurzone, niewielkie zaplamienia tylnej okł.
  28 PLN

 35. Mostowsli Andrzej, Stark Marceli: Elementy algebry wyższej. Warszawa 1958 PWN. 25 x 18 cm, s. 367, nlb. 1, opr. pł., obwol.
  Biblioteka Matematyczna Tom 16.
  Obwol. przykurzona.
  28 PLN

 36. Oktaba Wiktor: Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa. Wyd. 3. Warszawa 1974 PWN. 24 x 17 cm, s. 310, nlb. 2, opr. brosz.
  Opr. przykurzona.
  24 PLN

 37. Pasenkiewicz Kazimeirz: Logika ogólna. T. 1., T. 2. Kraków PWN. 24 x 17 cm.
  T. 1. Wyd. 1963, s. 178, opr. brosz.
  T. 2. Wyd. 1965, s. 133, nlb. 1, opr. brosz.
  Opr. przykurzona.
  16 PLN

 38. Szmielew Wanda: Od geometrii afinicznej do euklidesowej. Rozważania nad aksjomatyką. Oprac. i przygot. do druku Maria Moszyńska. Warszawa 1981 PWN. 25 x 18 cm, s. 172, opr. pł., obwol.
  Bilblioteka Matematyczna Tom 55.
  Ślady zawilgnięcia ost. karty.
  23 PLN

 39. Słupecki Jerzy, Borkowski Ludwik: Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1966 PWN. 25 x 18 cm, s. 306, nlb. 4, opr. pł., obwol.
  Niewielkie zabrudzenie dolnego obrzeża opr.
  29 PLN

 40. Trajdos Tadeusz: Matematyka dla inżynierów. Kurs wyższy. Wyd. 4. Warszawa 1981 WNT. 25 x 18 cm, s. 766, opr. pł., obwol.
  38 PLN

 41. Urbańczyk Franciszek: Zasady nauczania matematyki. Stosowanie zasad nauczania w procesie nauczania matematyki. Warszawa 1960 PZWS. 22 x 16 cm, s. 306, nlb. 2, opr. pł.
  Przebarwienia opr.
  12 PLN

 42. Zangwill Willard I.: Programowanie nieliniowe. Warszawa 1974 WNT. 24 x 17 cm, s. 350, nlb. 2, opr. brosz., obwol.
  obwol. przykurzona, przebarwiona na grzb.
  23 PLN

  Muzyka Zobacz pełną ofertę

 43. Chopin Oprac. Władysław Dulęba. Kraków 1975 PWM. 24 x 20 cm, s. 304, nlb. 4, opr. pł., obwol.
  43 PLN

 44. Chylińska T., Haraschin S., Schäffer B.: Przewodnik koncertowy. Wydanie nowe, poszerzone. Kraków 1972 PWM. 18 x 12 cm, s. 878, nlb. 2, opr. pł., obwol.
  24 PLN

 45. Lasocki Józef Karol: Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce. Popularny podręcznik dla uczniów i samouków. Wyd. 7. Warszawa 1967 PWM. 24 x 17 cm, s. 171, nlb. 1, opr. brosz.
  10 PLN

 46. Mozart Oprac. Władysław Dulęba, teksty Zofia Sokołowska. Kraków 1977 PWM. 24 x 20 cm, s. 257, nlb. 3, opr. pł., obwol.
  43 PLN

 47. Rolland Romain: Z pierwszych wieków opery. Kraków 1971 PWM. 21 x 15 cm, s. 284, nlb. 4, opr. brosz., obwol.
  19 PLN

  Nauki biologiczne. Zobacz pełną ofertę

 48. Chudoba Stanisław: Zoologia. Wyd. 5. Warszawa 1980 PWN. 24 x 17 cm, s. 731, nlb. 1, opr. brosz.
  Otarcia i załamania opr.
  18 PLN

 49. Karpowicz Wanda: Z ewolucji roślin. Warszawa 1972 PZWS. 21 x 15 cm, s. 170, nlb. 2, opr. ppł.
  Opr. przykurzona.
  12 PLN

 50. Pojnar E., Jaros W., Kobyłko T. Korlakowska K., Mikulska-Macheta A., Zając Z.: Botanika. Teoria i ćwiczenia. Cz. 1. Wyd. 5, popr. Kraków 1991 Wyd. AR. 24 x 17 cm, s. 297, nlb. 1, opr. brosz.
  Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie Skrypty dla Szkół Wyższych.
  Opr. zabrudzona.
  12 PLN

 51. Szwejkowska Alicja, Szwejkowski Jerzy: Botanika. Podręcznik dla szkół wyższych. Wyd. 4. Warszawa 1979 PWN. 25 x 18 cm, s. 730, nlb. 2, opr. pł., obwol.
  Obwol. przykurzona.
  34 PLN

 52. Świat roślin. Praca zbiorowe pod red. Józefa Prończuka. Wyd. 3. Warszawa 1982 PWN. 24 x 17 cm, s. 511, nlb. 1, opr. brosz.
  23 PLN

  Pedagogika. Zobacz pełną ofertę

 53. Harwas-Napierała Barbara: Nieśmiałość dziecka. Poznań 1979 WN UAM. 24 x 17 cm, s. 123, nlb. 1, opr. brosz.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Psychologiczna i Pedagogiczna Nr 44.
  Opr. zakurzona.
  10 PLN

 54. Łopatkowa Maria: Samotność dziecka. Warszawa 1983 WSiP. 20 x 13 cm, s. 258, nlb. 2, opr. kart.
  Opr. przykurzona.
  10 PLN

  Psychologia Zobacz pełną ofertę

 55. Brett George Sidney: Historia psychologii. W opracowaniu R. S. Petersa. Tłum. dr Janina Makota. Warszawa 1969 PWN. 25 x 18 cm, s. 707, nlb. 1, opr. pł., obwol.
  Przybrudzenia opr.
  30 PLN

 56. Coombs C. H., Dawies R. M., Tversky A.: Wprowadzenie do psychologii matematycznej. Warszawa 1977 PWN. 21 x 15 cm, s. 530, nlb. 2, opr. brosz.
  Opr. zakurzona.
  14 PLN

 57. Galubińska Krystyna: Postęp cywilizacji a obciążenia psychiczne człowieka. Warszawa 1974 PWN. 20 x 12 cm, s. 196, nlb. 4, opr. brosz.
  10 PLN

 58. Pietrasiński Zbigniew: Atakowanie problemów. Warszawa 1983 NK. 20 x 13 cm, s. 191, nlb. 5, opr. brosz.
  14 PLN

  Sztuka Zobacz pełną ofertę

 59. Bernhard Maria Ludwika: Sztuka grecka V w p.n.e. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1975 PWN. 25 x 18 cm, s. 555, nlb. 1, zał. (tabl.), opr. pł., obwol.
  43 PLN

 60. Dobrowolski Tadeusz: Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce. Ze studiów nad importem włoskim i świadomością estetyczną. Wrocław 1974 Ossolineum. 23 x 18 cm, s. 216, nlb. 4, 119 ilustr. tabl., opr. pł., obwol.
  Obwol. nieco przykurzona, przebarwona na grzb.
  26 PLN

 61. Lévêque: Świat grecki. Warszawa 1973 PWN. 23 x 25 cm, s. 577, nlb. 3, opr. pł., obwol.
  Obwol. nieco podniszczona na obrzeżach.
  64 PLN

 62. Wróblewsa Kamila: Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku. Olsztyn 1978 "Pojezierze". 20 x 21 cm, s. 55, nlb. 5, 101 ilustr. tabl., opr. pł., obwol.
  Obwol. podniszczona na obrzeżach - niewielkie naddarcia.
  23 PLN

  Technika Zobacz pełną ofertę

 63. Sapożkow M. A.: Sygnał mowy w telekomunikacji i cybernetyce. Warszawa 1966 WNT. 22 x 16 cm, s. 599, nlb. 1, opr. pł., obwol.
  Obwol. podniszczona na obrzeżach - ubytki i naddarcia, zakurzona górna część bloku.
  24 PLN

  Religia. Teologia. Religioznawstwo. Zobacz pełną ofertę

 64. Grylewicz Feliks, ks.: Studia z teologii św. Łukasza. Poznań 1973 Księgarnia Św. Wojciecha. 24 x 17 cm, s. 215, nlb. 1, opr. brosz.
  Opr. przykurzona.
  10 PLN

 65. Historia Kościoła w Polsce. T. 1.: Cz. 1., Cz. 2. Pod red. ks. Bolesława Kumora i ks. Zdzisława Obertyńskiego. Poznań 1974 Pallotinum. 25 x 18 cm.
  Cz. 1. s. 464, opr. pł.
  Niewielkie przybrudzenia opr.
  Cz. 2. s. 512, opr. pł.
  Niewielkie przybrudzenia opr.
  Cz.1-2  56 PLN

 66. Św. Jan od Krzyża: Dzieła. T. 1., T. 2. Wyd. 3, przejrzane i poprawione. Kraków 1975 Wydawnictwo O.O Karmelitów Bosych. 20 x 13 cm.
  T. 1. s. 531, opr. brosz.
  Opr. przykurzona.
  T. 2. s. 518, opr. brosz.
  34 PLN

VERBUM
Antykwariat Naukowy